Zpracování osobních údajů

NC Géčko Liberec / Prohlášení o ochraně soukromí

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Vážení návštěvníci,
společnost NC Géčko Liberec s.r.o. (dále jen „Správce“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, včetně údajů osobních, při jejich zpracování. Správce zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Správce (https://www.geckoliberec.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech Správce dochází ke zpracování osobních údajů dalších.

1) ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLOVÝCH SOUBORŮ (ACCESS A ERROR LOGY NA SERVERECH)

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává Správce protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky nebo do přepsání dalšími záznamy cyklicky.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Správce sám, anebo tímto pověří třetí osobu. Zpracování protokolových souborů zpracovává Správce následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • Webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku Správce navštívil
 • IP-adresa
 • Datum přístupu a doba přístupu
 • Případný dotaz návštěvníka
 • Kód odpovědi http / https
 • Přenášené skupiny dat
 • Údaj o prohlížeči a operačním systému počítače či mobilního telefonu / tabletu návštěvníka webové stránky

2) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude Správce za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník Správci rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, PSČ), bude Správce za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Správce zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka začne Správce zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Správce sám, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost Google (Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (dále jen „Google“) a společnost Ecomail (ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00) (dále jen „Ecomail“).

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně předání některé z třetích osob a tím i v rámci EU a také mimo EU) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu Správce (viz kontakty) nebo e-mailem na adresu info@geckoliberec.cz. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení Správce možné.

3) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYŘIZOVÁNÍM PODNĚTŮ, DOTAZŮ A REKLAMACÍ

Společnost NC Géčko Liberec s.r.o. si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na Správce obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných Správci  bude Správce zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Správce). Tyto osobní údaje jsou poskytovány Správci dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by Správce nebyl schopen dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky Správce uplatněna reklamace služby, bude Správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Správce, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Správce osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti Správce reklamaci vyřídit.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Správce sám, případně za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Bude-li to vhodné či potřebné je Správce oprávněn předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel, kterému může Správce takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od typu služby, která je reklamována. Informace o konkrétním dodavateli, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným Správci  prostřednictvím e-mailové adresy info@geckoliberec.cz.

4) POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Správce na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které Správce shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde:

Název cookieTyp a účel souboru cookie
PHPSESSIDCookie relace sloužící pro zachování informace o každé návštěvě webové stránky a umožňující základní funkce webu. Dočasný nebo trvalý: dočasný Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a jeho platnost je pouze po dobu trvání vaší návštěvy stránky www.geckoliberec.cz.
showHideRibbon treeMenuWidth window.nameCookie sloužící pro správné fungování administrační sekce webu www.geckoliberec.cz Dočasný nebo trvalý: dočasný
cookieAcceptedCookie pro přijetí stránek www.geckoliberec.cz Dočasný nebo trvalý: trvalý Tento soubor cookie zaznamenává, zda návštěvník stránek souhlasil s používáním cookies na webových stránkách www.geckoliberec.cz tím, že po zobrazení vyskakovacího okna o povolení cookies na domovské stránce pokračoval v návštěvě webových stránek. Platnost tohoto souboru cookie skončí po jednom roce.
__utma __utmb __utmc __utmzCookie pro sledování návštěvnosti službou Google Analytics Dočasný nebo trvalý: trvalý Tyto soubory cookies se používají pro shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci používají stránky www.geckoliberec.cz. Tyto informace využíváme pro vytváření reportů. Pomáhají nám webové stránky zdokonalovat. Cookies shromažďují informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníků stránek, odkud se návštěvníci na stránky dostali a jaké stránky na adrese [vložte adresu webových stránek] navštívili. Tento soubor cookie nastavuje služba Google Analytics. Více informací získáte na adrese http://www.google.com/analytics.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

A) DEAKTIVACE COOKIES

Internet Explorer 7/8/9

 • V menu “Nástroje” vyberte možnost “Možnosti internetu”
 • Nyní klikněte na záložku “Ochrana osobních údajů”
 • Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru
 • Vaše nastavení potvrďte “OK”

Firefox

 • V hlavní nabídce klikněte na “Možnosti”
 • Zvolte oddíl “Soukromí a zabezpečení”
 • V sekci Historie deaktivujte volbu “Ukládat”

B) ODSTRANĚNÍ COOKIES

Internet Explorer 7/8/9

 • V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
 • Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
 • Klikněte na tlačítko „Vymazat“

Internet Explorer 10/11

 • V menu nástroje vyberte volbu „Nastavení“ (ikona Ozubené kolo) a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
 • Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
 • Klikněte na tlačítko „Vymazat“

Firefox

 • V hlavní nabídce klikněte na “Možnosti” a následně na „Soukromí a zabezpečení”
 • Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
 • Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
 • Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“, Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

Chrome

 • Klikněte na ikonu “3 tečky” vpravo nahoře
 • Další nástroje / vymazat údaje o prohlížení
 • Vyberte “Základní”
 • Nastavte časové období “Od počátku věků”
 • Zaškrtnout “Soubory cookie a jiná data webů”
 • Vymazat data

Ostatní prohlížeče

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, případně se obraťte na výrobce prohlížeče.

5) GOOGLE ANALYTICS A GOOGLE ADWORDS – ANALÝZY PŘÍSTUPŮ NA WEBOVÉ STRÁNKY

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá Správce službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Správce nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde:
http://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak

 • Změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše
 • Kliknutím na následující odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
 • Instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.
 • V rámci služby Google Analytics využívá Spráce i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Správce vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

6) DALŠÍ PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů Správcem nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje Správce zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Správce zpracovává
 • Právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování jejich osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Správce. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy Správce (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u Správce, a to na kontaktních údajích uvedených níže.

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

7) KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

NC Géčko Liberec s.r.o.
Sídlo: Vinařská 460/3, 603 00 Brno Pisárky
IČO: 047 44 764
Tel: +420 482 312 327
E-mail: info@geckoliberec.cz

NC Géčko Liberec s.r.o. zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy info@geckoliberec.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 01.03.2021